Parcelhus

Parcelhus - Før tilbygning

Tilbygning til parcelhus i en etage – 5 tips fra arkitekt

Parcelhuset er en af de mest udbredte hustyper i Danmark. Typisk opført i 60’erne eller 70’erne og årtierne derefter. Ofte i en etage, med sadeltag med lav taghældning. Gule eller røde mursten på facaden. Men med 30-60 år på bagen … Read More