Færdigmelding

Få din ibrugtagningstilladelse

Når byggeriet er færdigt skal du overfor kommunen indsende dokumentation for, at alle de tekniske krav i bygningsreglementet er overholdt. Derfor uploader du alt materiale fra Arkinaut, ingeniør, landinspektør og geotekniker til Bygogmiljø.dk, sammen med det materiale som entreprenøren (ifølge Arkinauts udbudsmateriale) skal aflevere til dig ved afleveringsforretningen (fx drift- og vedligeholdelsesanvisninger på evt. tekniske anlæg).

Det budre være tilstrækkelig dokumentation til at du får din ibrugtagningstilladelse.

Så færdigmelding er altså ikke en særlig ydelse fra Arkinaut, idet arbejdstegningerne kan bruges ved færdigmelding.  

Fakta om færdigmelding

Hvad er færdigmelding og ibrugtagningstilladelse?
Når dit byggeri er færdigbygget skal du færdigmelde det til kommunen. Derefter udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse. 
 
Hvordan færdigmelder jeg mit byggeprojekt til kommunen?
Det gør du via Bygogmiljø.dk. 
 
Hvilken dokumentation skal jeg vedhæfte ved færdigmeldingen?
Du skal dokumentere at de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet er overholdt- fx krav til varmeisolering, brandforhold, fugt- og radonisolering, afløb, stabilitet overfor vind etc.
 
Der vil typisk være tale om en række detaljerede byggetekniske tegninger og beregninger der viser hvordan tilbygningen er konstrueret – samt fx en varmetabsberegning. 
Herudover skal du indsende drift- og vedligeholdelsesvejledninger på de tekniske anlæg der måtte indgå i projektet. 
 
Hvad kontrollerer kommunen ved færdigmelding, inden de udsteder ibrugtagningstilladelse?
Kommunen kontrollerer om der er indsendt den nødvendige dokumentation, men ikke om dokumentationen er korrekt. Kommunen kontrollerer altså ikke om isoleringstykkelser og spærdimension overholder love og regler. Det er alene dit ansvar som husejer at sikre (evt. hjulpet af en byggerådgiver og håndværkere). 
 
Skal jeg vente på ibrugtagningstilladelsen før jeg må tage det nye i brug?
Ja. Det nye må – ifølge bygningsreglementet – ikke tages i brug før der foreligger en ibrugtagningstilladelse. 
Artikler på Tilbygning.nu:
Artikler på Arkinaut.dk:
Henvisninger i øvrigt
 
Trafik-, bygge- og boligstyrelsens vejledning om krav til dokumentation ved færdigmelding (ja, 34 siders krav – Arkinauts materiale lever op til denne vejledning). 
 
Bygningsreglementets §40-46 om afslutning af en byggesag.
 
Bygningsreglementets § 7.1 og 7.2 om ibrugtagningstilladelse 
 
Bygningsreglementets § 8.1 om krav til dokumentation ved stikprøvekontrol (ved enfamiliehus udfører kommunen ikke stikprøvekontrol).