Skitseforslag

Mere idéudvikling og bedre illustrationer

Vi udvikler og illustrerer løsningen yderligere. Du kan kommentere og vi justerer. Tegningerne kan bruges til din beslutning om projektets principielle udformning, samt i dialog med bank og realkredit.

Især relevant ved mere komplekse tilbygninger, samt ved nye, arkitekttegnede enfamiliehuse. Ved simple tilbygninger og de fleste renoveringer/ombygninger kan denne fase springes over. 

Du får

  • Et samlet beslutningsgrundlag, før projektet kommer for langt.
  • Gode idéer som er funktionelle, flotte og overholder gældende regler.
  • 3D-visualiseringer.
  • Estimeret tidsplan og projektøkonomi.

Pris

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Startpakkens arbejdsmøde.

Illustrationer

Eksempler på 3D-visualiseringer fra skitseforslag:

Ring 24 88 31 53 eller få os til at kontakte dig

Fakta om skitseforslag

Gode idéer er noget man udvikler

Løsninger afhænger ofte af den tid man bruger på at udvikle dem. I et skitseforslag får du mere idéudvikling og mere gennemarbejdede og illustrative visualiseringer. Det giver et bedre beslutningsgrundlag – især ved lidt mere komplekse tilbygninger og nye enfamiliehuse. 

Et skitseforslag skal redegøre for løsningens:

Funktionalitet:

Kan de nye rum det de skal kunne? Hænger hverdagen sammen og giver rummene et godt flow? Er der en god sammenhæng mellem inde og ude?

Æstetik:

Viser løsningen en god helhed i husets arkitektur og hænger materialer, farver, dagslys og oplevelser (fx udsigt) godt sammen?

Lovgivning:

Overholder projektet alle regler, eller kræver det dispensation?

Økonomi:

Hvad kommer projektet samlet set til at koste?

Tidsplan:

Ikke i detaljer, men hvor lang tid kommer projektets planlægning og udførelse til at vare?

Artikler på Tilbygning.nu: