Få kontrolleret håndværkernes udførelse

På udvalgte tidspunkter under udførelsen kommer vi ud og fører tilsyn. I dialog med dig og hovedentreprenøren afklarer vi på stedet eventuelle spørgsmål og kontrollerer arbejdets udførelse og fremdrift. Efter færdigmelding bistår vi med mangelgennemgang og afleveringsforretning. Du (og entreprenøren) kan løbende ringe/skrive til os.

Dine fordele

  • Stikprøvevis kontrol af håndværkernes udførelse.
  • Tryghed omkring byggeriets aflevering og overdragelse til dig.
  • En at ringe til (os) hvis du (eller håndværkerne) er i tvivl om noget undervejs.

Du modtager

  • Tilsyn/kontrolbesøg dokumenteret i tilsynsnotater.
  • Mangelgennemgang og afleveringsprotokol ved færdigmelding.
  • Op til 2-3 timers løbende dialog og afklaring af spørgsmål (mail/tlf.) i alt.
  • Vores skriftlige vejledning med gode råd til udførelsesfasen.

Pris for byggetilsyn og kontrol

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Startpakkens arbejdsmøde.