Byggetilladelse

Alle nødvendige tegninger til ansøgning om byggetilladelse

På baggrund af skitserne (vores eller dine egne), tegner vi projektet mere præcist op. Tegninger forsynes med mål og nødvendige informationer, herunder beregning af bebyggelsesprocent, så kommunen nemt kan sagsbehandle din ansøgning.

Vi sikrer, at regler i bygningsreglementet og evt. lokalplan/servitutter bliver overholdt. 

Ved de fleste renoveringer/ombygninger kan denne fase springes over.

Dine fordele

  • Så hurtig og billig kommunal sagsbehandling som muligt.
  • Et projekt der overholder gældende love og regler.
  • Tegninger der kan genbruges og detaljeres når der skal tegnes arbejdstegninger.

Byggetilladelse eller pengene tilbage!

Ja! Vi vurderer om dit projekt overholder alle regler. Hvis det er tilfældet, garanterer vi at du får byggetilladelse fra kommunen. Skulle det alligevel vise sig umuligt at få byggetilladelse, betaler vi hele denne fases honorar tilbage til dig. Hvis dit projekt derimod ikke overholder alle regler og kræver dispensation, kan vi ikke garantere byggetilladelse eller pengene retur – for så vil der altid være en principiel risiko for afslag hos kommunen.

Du modtager

5-7 A3 PDF-filer med myndighedstegningerne: Planer, snit og facader, samt situationsplan – både “før” og “efter”, samt beregning af arealer og bebyggelsesprocent.

Du får også et notat om projektets brandklasse og konstruktionsklasse som kommunen også skal bruge. 

Desuden får du vores skriftlige vejledning til upload af ansøgningen til Bygogmiljø.dk.

Så er du klar til at uploade ansøgningen til kommunen.

 

Hvis du selv har skitser 

Har du selv nogle tegninger/skitser der viser hvordan det nye skal se ud, kan du i visse tilfælde “nøjes” med at købe tegninger til byggetilladelse hos os – og altså i det tilfælde springe vores startpakke og skitseforslag over.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på tegninger til byggetilladelse: KONTAKT

Pris

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Startpakkens arbejdsmøde.

Eksempel på tegning

Færdigmelding

Husk venligst, at kommunens samlede godkendelse af et byggeprojekt falder i to omgange: Dels byggetilladelsen (som nævnt her), dels ibrugtagningstilladelsen ved færdigmelding. Ved færdigmelding skal du indsende al nødvendig dokumentation for, at alle regler i bygningsreglementets tekniske kapitler er overholdt. Dertil kan du bruge et sæt arbejdstegninger fra Arkinaut. Læs mere om færdigmelding.

Ring 24 88 31 53 eller få os til at kontakte dig

Fakta om byggetilladelse

Fire trin i kommunens godkendelse

For en typisk tilbygning vil myndighedernes godkendelse af byggeriet foregå i fire trin:

  1. Du ansøger om, og får, byggetilladelse.
  2. Du giver kommunen besked når byggeriet (håndværkerne) går i gang.
  3. Du giver kommunen besked når byggeriet er afsluttet (færdigmelding).
  4. Kommunen udsteder en ibrugtagningstilladelse.

Punkt 1 og 3 kræver at du indsender dokumentation til kommunen. 

Ved ansøgning om byggetilladelse skal du dokumentere, om projektet ligger indenfor byggeretten. Det handler mest om geometri, dvs. højder, afstande, arealer, generelle udseende. 

Ved færdigmelding skal du dokumentere, at alle de byggetekniske krav i bygningsreglementet er overholdt, fx krav til varmeisolering, radonsikring etc.

En byggetilladelse gælder i et år

Du skal være gået i gang med byggeriet inden der er gået 12 måneder fra udstedelsen af byggetilladelsen. Ellers bortfalder byggetilladelsen. I visse tilfælde kan man bede om udsættelse af den frist, hvis man er i gang med planlægningen af byggeriet. 

Artikler på Tilbygning.nu:
Artikler på Arkinaut.dk:
Ansøg via Bygogmiljø.dk

Ansøgning om byggetilladelse sker via den fælles kommunale portal Bygogmiljø.dk. Her uploader du det materiale Arkinaut har udarbejdet. Vi kan også uploade materialet på dine vegne.