Arbejdstegninger

Vi “bygger” projektet i tegninger før det skal bygges i virkeligheden

Få afklaret materialer og konstruktioner så du kan indhente præcise priser fra håndværkere.

Projektet tegnes detaljeret op, og der udvikles og findes byggetekniske løsninger til alle synlige og skjulte konstruktioner og materialer. Tegninger og beskrivelser kan bruges til at få præcise priser fra håndværkere, og til at få bygget projektet efter.

Har du selv fået byggetilladelse? 

Har du allerede selv fået byggetilladelse til dit projekt (evt. via anden rådgiver), og mangler nu arbejdstegninger?

Det kan vi også hjælpe med.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på arbejdstegninger: KONTAKT

Dine fordele

 • Du får et samlet projektmateriale der beskriver projektets omfang, kvalitet og udførelse.
 • Du kan indhente præcise håndværkerpriser, indgå en sikker byggeaftale og få udført opgaven trygt.
 • Materialet tager højde for dine pligter (som bygherre) i forhold til fx dit ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen og hensyn til miljølovgivningens regler for affaldshåndtering.
 • Når byggeriet er færdigt kan du indsende arbejdstegningerne til kommunen som dokumentation for byggeriets lovlighed (Færdigmelding).
 • Du har dokumentation for det byggede, fx hvis der efter ibrugtagning opstår skader/mangler der skal klages over.

Under arbejdet med arbejdstegningerne inddrager vi alle gode erfaringer, regler og anvisninger fra relevante kilder, og vi samarbejder med eksterne ingeniører og andre specialister. Det konkrete resultat er en række tegninger, beskrivelser, tilbudsliste og udbudsbrev (= udbudsmateriale, klar til udsendelse til håndværkere). Fasen her kaldes også for “hovedprojektet”.

Du modtager

Tegninger: Situationsplan, etageplaner, facadetegninger, snittegninger og detailtegninger. Præcist optegnet og målsat i Autocad. Afleveres som PDF-filer i A3/A4 format.

Desuden følgende skriftlige materiale:

 • Beskrivelse (typisk 30-45 sider): Beskriver både byggeriets materialer/konstruktioner, samt vilkår for entreprenøren (byggepladsindretning m.v.), og aftalemæssige betingelser (tidsterminer, betalingsvilkår, dagbøder m.v.).
 • Tilbudslister: Opbygges således, at der kommer delpriser ind på forskellige poster og evt. varianter, så du har mulighed for at til- og fravælge punkter og få den endelige projektøkonomi til at hænge sammen, også selvom de indkomne tilbudspriser måtte være for høje.
 • Udbudsbrev: Vigtige vilkår og tidsterminer for både udbudsfasen og udførelsen.

Herudover indeholder fasen følgende:

 • Løbende dialog mellem os og jer, i forhold til spørgsmål om fx endeligt materialevalg.
 • Koordinering af indsatsen med ingeniør, samt indarbejdelse af ingeniør input i det samlede materiale.
 • Eventuel varmetabsberegning

Pris

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Startpakkens arbejdsmøde.

Eksempel på arbejdstegning

Tegningen er en såkaldt “detalje” eller “samlingsdetalje” som viser hvordan sokkel, gulv og ydervæg hver især er opbygget og bliver bygget sammen. 

Ring 24 88 31 53 eller få os til at kontakte dig

Fakta om arbejdstegninger

Arbejdstegninger / hovedprojekt / udbudsmateriale

Arbejdstegninger kaldes også nogle gange for hovedprojekt. Hvis arbejdstegningerne suppleres med generelle betingelser og vilkår for arbejdets udførelse, tidsplan, udbudsbrev og tilbudsliste, har man et såkaldt udbudsmateriale – klar til at håndværkere kan prissætte og bygge projektet. 

Alle skjulte og synlige konstruktioner og materialer skal vælges, og man skal i tegninger og beskrivelse dokumentere, hvordan huset skal bygges, målsat på millimeter. 

Er arbejdstegninger nødvendige?

Det korte svar er: Ja! 

Uden arbejdstegninger løber du så mange unødvendige risici, at dit byggeprojekt næsten MÅ gå galt. 

Uden arbejdstegninger risikerer du bl.a.:

 • Håndværkerpriser du ikke kan sammenligne, fordi hver hovedentreprenør har forskellige materialer indregnet.
 • Et uklart aftalegrundlag med håndværkerne, for hvad er med og hvad er ikke med i prisen?
 • Dårlig byggekvalitet, fordi der improviseres på byggepladsen.
 • Problemer med færdigmelding, fordi du ikke har nogen dokumentation for at alle byggeregler er overholdt.

De fleste håndværkere efterspørger da også selv et sæt arbejdstegninger. For ellers ender byggesagen ofte med bøvl og en tidsplan og økonomi på glidebane. 

Det der ikke handler om huset

En del af et sæt arbejdstegninger / udbudsmateriale bør være formuleringen af nogle generelle betingelser for arbejdets udførelse. 

Der skal fx være styr på:

 • Gælder AB Forbruger for arbejdet? Og er der nogle præciseringer dertil?
 • Tidsplanen
 • Krav ved evt. udenlandsk arbejdskraft
 • Er der dagbøder knyttet til arbejdet?
 • Sikkerhed og sundhed på byggepladsen (for ansvaret for det er nemlig dit!)
 • Håndtering af eventuelt miljøskadeligt byggeaffald (for det ansvar er også dit)

Alt dette, og mere til, skal være afklaret inden du underskriver en byggeaftale med en entreprenør. Ellers risikerer du en masse problemer under arbejdets udførelse.