Overvejer du at få bygget nyt hus?

Enfamiliehus | Sommerhus | Dobbelthus
Vi er arkitekter og bygningskonstruktører, og vi kan hjælpe med dit projekt på to måder:
“Hele vejen” fra allerførste idé til indflytning, eller
“Den halve vej”, hvor vi blot står for skitser og tegninger til byggetilladelse, hvorefter du selv tager dialog med en totalentreprenør.
SE MERE NEDENFOR… 
Giv dit projekt et realismetjek: Få idéer, budget og overblik. Med en Startpakke kan du beslutte om projektet er attraktivt, og drøfte finansiering med din bank

Vi former huse og husene former os

Ved arkitekttegnet hus kan vi hjælpe på to måder

"Hele vejen" fra idé til indflytning

1

Startpakke

2

Skitseforslag

3

Byggetilladelse

4

Arbejdstegninger

5

Håndværkertilbud

6

Kontrol

"Den halve vej"

1

Startpakke

2

Skitseforslag

3

Byggetilladelse

Dig selv

Du kontakter byggefirma

!

Byggefirma (totalentreprenør) står for både arbejdstegninger OG selve udførelsen af huset.

Få en uforpligtende dialog om dit projekt

Fakta om byggeprojekter

Hvad koster et nyt hus?

Hvor meget må du bygge på din grund?

Det korte svar er: Fra cirka 20.000-30.000 kr. /m2 på Sjælland. 

Derudover afhænger byggeprisen af mange forhold, bl.a.:

  • Byggestil og kompleksitet.
  • Hvornår skal der bygges? (prisniveauet varierer over tid)
  • Hvor skal der bygges? (jo længere væk fra hovedstaden jo billigere)
  • Hvilke materialer indgår?
  • Hvor tilgængelig er grunden?

Og ellers er den samlede byggeøkonomi noget VI kan estimere for dig, allerede i en STARTPAKKE. 

Det korte svar er: Generelt gælder bebyggelsesprocenter på 30 % af grundens areal for fritliggende helårshuse, 40% for sammenbyggede huse (dobbelt-, kæde- og rækkehuse) samt 15% for sommerhuse i sommerhusområder. MEN, det er ofte meget mere komplekst at regne ud. Fordi:

  • En lokalplan/byplanvedtægt kan indeholde andre regler, og fx operere med helt andre begreber såsom udnyttelsesgrad bebyggelsesgrad, eller bebygget areal. 
  • En tinglyst servitut kan ligeledes indeholde skærpede regler. 
  • Hvis en lokalplan indeholder regler for bebyggelsens omfang, skal man anvende de beregningsregler der var gældende dengang lokalplanen blev vedtaget. Der er udgivet i alt 11 (næsten) nationale bygningsreglementer siden 1961, så der skal man altså finde der relevante reglements beregningsmetode.

På vores vidensite Tilbygning.nu ligger den en grundig gennemgang af hvordan man får overblik over disse beregningsmetoder (og ellers er det jo noget VI beregner for dig). 

Hvor højt må et hus være?

Den maksimale højde på et hus reguleres af flere forskellige regler, både i bygningsreglementet og i eventuel lokalplan. 

For enfamiliehuse gælder generelt et vandret højdegrænseplan på 8,5 m, et skråt højdegrænseplan mod nabo (1,4 x afstand til skel) og et skråt højdegrænseplan mod modstående vejlinje (0,4 x afstand dertil). 

Disse tre højdegrænseplaner har vi forsøgt at visualisere her.

Øverste tegning ulovlig

Huset ligger 2,5 m fra to naboskel (rød markering), og de røde dele af taget overskrider højdegrænseplanet mod nabo. Den lyseblå del af taget overholder højderne, men det nytter jo ikke noget når resten af taget er for højt. 

Gavltrekanter må gerne overskride højdegrænseplanet, men på den øverste tegning er gavl og facade for høj. Hvis taget sænkes ca. 1 m vil det være lovligt. 

Nederste tegning lovlig

På den nederste tegning er facaden sænket og det er kun gavltrekanten der overskrider det skrå højdegrænseplan, så det er lovligt. 

Hvor finder du info om dit hus?

Hvilke byggeregler gælder?

De mest relevante regler for byggeri står i:

Derudover gælder en ret lang række yderligere detailkrav, som fremgår af diverse normer, anvisninger og andre kilder. 

På vores vidensite Tilbygning.nu ligger den en grundig gennemgang af byggelovgivningen (og ellers er det jo noget VI har styr på for dig). 

Vi gør det nemt, billigt, trygt og godt for dig