• Mindre projekter

  Kvist, carport, udestue, anneks, lovliggørelse etc.

En del mindre projekter kræver byggetilladelse

Udvidelse af boligarealet, fx
 • Inddrage loftrum til beboelse
 • Inddrage garage til beboelse
 • Inddrage altaner til beboelse
 • Lægge gulv/etagedæk hvor der tidligere var frit loft til kip/dobbelthøjt
 • Inddrage garage til bryggers eller bad/wc
 • Ny kvist på taget
 • Anneks til helårsbeboelse (eller ved sommerhus)
 • Bad/wc i kælder
 • Delvis frilægning af kælderfacade
 • Etablering af kælder med loft hævet mere end 1,25 m over terræn

Desuden naturligvis også disse større projekter:

 • Tilbygning
 • Ny førstesal
Desuden:
 • Udestue/havestue/orangeri
 • Planketerrasse hævet mere end 30 cm. over terræn
 • Altanter/tagterrasser
 • Facadearbejder hvis dit hus er registreret bevaringsværdigt
 • Efterisolering af facaden, hvis afstand til naboskel bliver mindre end 2,5 m, eller hvis facades overflade rykker mere end 25 cm udefter
 • Nedrivning af den type bebyggelse som ville kræve byggetilladelse at opføre.
Sekundære bygninger over 50 m2 i alt:
 • Carport
 • Udhus
 • Overdækning
 • Drivhus
 • Uopvarmet anneks

Altså: Hvis du når op over 50 m2 i alt af disse bygningstyper, så kræver det byggetilladelse (andre regler kan stå i en eventuel lokalplan/servitut).

I tvivl om dit projekt kræver byggetilladelse?
I tvivl om der er “luft” i bebyggelsesprocenten til dit projekt?

Kontakt os og få os til af finde svarene til dig. 

Vi kan også hjælpe med byggetilladelsen. 

Fakta om mindre projekter

Hvor mange “sekundære bygninger” må du bygge på din grund?

Sekundære bygninger = carport, garage, udhus, drivhus, overdækning, hønsehus, uopvarmede annekser m.v.

Generelt må du bygge op til 50 m2 sekundære bygninger uden at søge byggetilladelse. Du skal dog huske, at du max. må have 12 m i alt beliggende tættere på skel end 2,5 m. 

I mange lokalplaner er de 50 m2 skærpet til fx 35 m2. Og hvis du har en lokalplan der indeholder regler for bebyggelsens omfang, skal du bruge de beregningsregler der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse. Og i mange ældre regler var grænsen for sekundære bygninger 35 m2 eller noget helt tredje. 

Ønsker du mere end 50 m2 i alt er det muligt, men det forudsætter:

 • At du har luft i bebyggelsesprocenten til de m2 der ligger over 50 m2
 • At du ikke har/får mere end 12 m i alt beliggende nærmere skel end 2,5 m
 • At du søger byggetilladelse

Hvis der gælder en lokalplan for din matrikel, med regler for bebyggelsens omfang, skal du tilbage i et af de hidtidige 11 bygningsreglementer og finde de rigtige beregningsregler. 

I tvivl: Kontakt os og få os til at hjælpe. 

Anneks?

Annekser (fritliggende bygninger til personophold) befinder sig nok en gråzone i forhold til byggelovgivningen. Nogle annekser kræver byggetilladelse og skal overholde krav om varmeisolering. Andre ikke. 

Nogle annekser må gerne ligge nærmere skel end 2,5 m, andre må ikke.

Kontakt os hvis du er i tvivl om dit anneks kan opføres lovligt og om det kræver byggetilladelse.