Anneks, sådan!

Anneks Arkinaut Arkitekt- og byggerådgivning ApS

NYT: Skal du bruge byggetilladelse til dit anneks? Se vores specialside: www.byggetilladelse.expert

Hvad er et anneks?

“Anneks” er næppe nogen helt entydig betegnelse, hvilket man hurtigt vil opdage ved en simpel søgning på nettet. Et anneks er pr. definition en fritliggende, mindre bygning, der opføres i tilknytning til en større hovedbygning. Den afgørende forskel på annekserne er, hvorvidt de skal bruges (og kunne godkendes) til almindelig helårs beboelse eller blot som uopvarmet “skur/udhus/thehus” med midlertidigt ophold i løbet af dagen.

Denne artikel handler om den type anneks der kan bruges til opvarmet beboelsesareal, og altså kunne godkendes til almindelig helårs ophold.

Få en god start på dit byggeprojekt via vores populære STARTPAKKE.

Hvilke regler gælder for et anneks til helårs beboelse?

Et anneks til beboelse er i princippet en tilbygning og skal som sådan overholde blandt andet disse krav fra bygningsreglementet:

–  Annekset skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabo, vej eller sti (min. 5,0 m i sommerhusområder) (BR15 2.2.3.2 stk. 1 og 2.2.3.3. stk. 1).

– Anneksets areal skal indgå i en beregning af matriklens bebyggelsesprocent som (inkl. anneksets bruttoareal) ikke må overstige 30% ved fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel, 40% for rækkehuse og dobbelthuse samt 15% for sommerhuse (BR15 2.2.1 stk. 1). Andre krav kan være formuleret i en evt. lokalplan eller servitut.

– Anneksets højde må ikke overstige 8,5 m over terræn ved enfamiliehuse (BR15 2.2.3.1 stk. 1), eller 5,0 m ved sommerhuse.

– Anneksets højde må ikke overstige “det skrå højdegrænseplan” = 1,4 x afstanden til skel mod nabo eller sti (BR15 2.2.3.2 stk. 1). Gælder i forbindelse med enfamiliehuse.

– Annekset bør placeres i en afstand fra hovedhuset som svarer til summen af de afstande, som bygningerne hver især bør have mod skel mod nabo og til vej- og stimidte. I modsat fald betragtes bygningerne (i brandmæssig henseende) som én bygning (BR15 5.5.3 stk. 1).

– Annekset skal varmeisoleres så det lever op til bygningsreglementets krav.

– Lofthøjden skal være mindst 2,3 m over mindst 3,5 m2 af gulvarealet.

– Annekset må ikke opføres før du har fået byggetilladelse fra den lokale kommune.

Ud over Bygningsreglementet, kan der være regler for anneks formuleret i en lokalplan for området, tinglyste servitutter for den konkrete matrikel, eller i en grundejerforenings vedtægter. Endvidere skal annekser også overholde visse afstandskrav til strand og fortidsminder.

Er du i tvivl om hvilke regler der måtte gælde for et anneks på din grund? Kontakt os og lad os hjælpe med afklaringen.

Anneks.dk - Alt du skal vide om dit nye anneks - Specialside fra Arkinaut ApS

 

Læs mere:

Comments are closed.