Tilbygning i samme stil

Sagstype: Tilbygning.

Detaljer: Bygherren manglede to nye værelser og en større entré – tilbygning gerne udført i samme stil som eksisterende. Løsningen tager højde for afstandsregler til skel og en byggelinje mod vejen – og tilstræber at etablere plads til dobbelt parkering på det resterende ankomstareal. Ingen vinduer mod vejen.

Status: Udført.

Arkinauts rolle: Arbejdsmøde, skitsetegninger og tegninger til ansøgning om byggetilladelse.

År: 2018-2020.

Sådan kan du også få en tilbygning
Comments are closed.