Fakta: Nye regler for asbest tagplader

Intro

Folketinget har her i foråret 2024 vedtaget nye regler for håndtering af asbest i byggematerialer, herunder fx tagplader og bølgeplader med asbest.

Desuden er fx nedtagning af tagplader med asbest (også hele plader) ændret fra “ikke-støvende” til “støvende” arbejde.

Kort fortalt

De nye regler betyder kort fortalt, at du ikke længere selv må nedrive hele dit asbestholdige tag, og at professionelle der udfører det skal være autoriserede.

Desuden er arbejde med nedtagning af asbestholdige tagplader her i juli 2024 definitionsmæssigt ændret fra “ikke-støvende” til “støvende” arbejde. Og DET betyder skærpede krav til selve udførelsen, nemlig bl.a. åndedrætsværn, fulddragt og overtræk til sko, samt miljøvogn. Især kravet om miljøvogn vil kunne fordyre et tagprojekt i forhold til tidligere.

Hvornår træder de nye regler for asbest i tagplader i kraft?

Ændringen fra ikke-støvende til støvende arbejde er trådt i kraft og gælder altså nu.

Den nye lov  om autorisation gælder formelt set fra 01. juli 2024, MEN er først gældende fra 01. januar 2025. I resten af 2024 gælder altså fortsat de gamle regler.

Hvad er det nye i reglerne for asbest i tagplader?

 • At private pr. 01. januar 2025 ikke længere selv må nedrive asbestholdige tagplader, med mindre der kun er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader.
 • At professionelle firmaer pr. 01. januar 2025 skal have en ny autorisation for at nedrive asbestholdige tagplader.
 • At nedtagning af asbestholdige tagplader (også hele plader) nu skal betragtes som “støvende” arbejder og håndteres efter de regler der gælder for det.

Hvad betyder de nye asbest regler for private husejere?

 • Hvis du selv vil nedrive dit asbestholdige tag kan du kun gøre det indtil 31.12.2024. Med mindre der kun er tale om enkelte tagplader.
 • Der er allerede øget efterspørgsel på nye tagmaterialer og taglægter, så leveringstiderne øges p.t. Måske stiger materialepriserne også som følge heraf.
 • Nogle håndværkere vil argumentere for, at de nye regler gør det dyrere at få renoveret sit asbestholdige tag, hvilket de nye krav om bl.a. miljøvogn også berettiger.

Hvad betyder de nye asbestregler for håndværkerne?

 • Allerede nu skal fx nedtagning af hele tagplader med asbest betragtes som “støvende arbejde” og håndteres efter de regler. 
 • 01. januar 2025 skal håndværkere have en ny autorisation for at måtte nedrive asbestholdige tagplader.
 • Autorisationen forudsætter to ting:
  • At firmaet har et kvalitetsledelsessystem de kan få godkendt af en uafhængig kontrolinstans.
  • At firmaet har en ansvarlig fagperson som bl.a. skal have en ny, kortere arbejdsmarkedsuddannelse indenfor området.
 • Firmaerne har derfor fra nu af og indtil 01. januar 2025 til at opnå den nye autorisation.

Bliver det dyrere at få renoveret sit asbest tag efter 01. januar 2025?

Regelændringen om “støvende arbejde” og fx krav om miljøvogn kan medføre fordyrelser af arbejdet. 

I forhold til de nye regler om autorisation, vil håndværksfirmaer skulle bruge tid på at etablere og få godkendt et kvalitetsledelsessystem, hvis de ikke allerede har det. Og de vil også skulle bruge tid og penge på at få en fagligt ansvarlig person på kursus og opnå autorisationen. De omkostninger er der jo kun kunderne til at betale, så på den måde kan man godt argumentere for, at priserne vil stige yderligere.

På grund af de nye regler vil mange private skynde sig og få udskiftet deres tag i 2024, hvilket allerede har ført til længere leveringstider på tagmaterialer, taglægter m.v. Øget efterspørgsel kunne i princippet også føre til prisstigninger på tagmaterialer.

Det kan også tænkes, at der opstår ”flaskehals-”problemer med den nye autorisationsordning, således, at ikke alle de firmaer der ønsker det når at få autorisation tids nok. Hvis der i 2025 vil være større efterspørgsel efter udskiftning af tag end der er autoriserede håndværkere, vil det kunne medføre øgede priser hos de firmaer der har opnået autorisationen.

Kilder og mere info

Comments are closed.