Mini-pakke: Lovgivningstjek

“Hvilke regler gælder for mit projekt?”

Går du med tanker om en ombygning eller tilbygning, og er du i tvivl om hvilke byggeregler du skal overholde? Vil du også gerne vide om dit projekt kræver byggetilladelse og evt. dispensation fra kommunen? 

Så kan vi hjælpe. 

Sådan fungerer det

Kontakt os via kontaktformularen, og beskriv kort din opgave. Så vender vi tilbage til dig for at afklare opgavens forventelige karakter lidt nøjere. Derefter kan vi undersøge byggereglerne for netop din grund. 

Hvordan gør vi?

Vi er specialister i projekter i enfamiliehuse, og arbejder dagligt med de byggeregler som fx afstand til skel, højdebegrænsninger, bebyggelsesprocent m.v. 

Derfor har vi velafprøvede metoder til at kortlægge hvilke regler dit projekt skal overholde, og om det kræver byggetilladelse hos kommunen. 

Hvad handler reglerne om?

De regler det er vigtigst at forholde sig til ved indledningen af et projekt, er fx:

 • Hvor tæt på skel på du bygge?
 • Hvor højt må du bygge?
 • Hvor mange kvadratmetre må du bygge yderligere?
 • Er der særlige krav til specifikke byggematerialer?
 • Kræver dit projekt byggetilladelse og tilladelse fra fx vejmyndigheder eller kommunens afløbskontor?

Hvad modtager du? 

Vi undersøger din sag og udformer et notat som indeholder og forklarer relevante regler fra:

 • Bygningsreglementet.
 • Byggeloven
 • Lokalplan
 • Kommuneplan
 • Byplanvedtægt
 • Tinglyste servitutter
 • Evt. grundejerforenings regler
 • Regler om bevaringsværdige bygninger
 • Afstandsregler fra strand, skov, kulturminder m.v.

Alt sammen set i forhold til netop din grund og dit projekt.

Pris: 1.900 kr.

Inkl. moms.

Rabat på Startpakken

Hvis du har købt (mindst) en af vores “mini-pakker” får du 1.000 kr. inkl. moms rabat på Startpakken.

Ring 24 88 31 53 eller få os til at kontakte dig

Fakta om byggelovgivning

Lokalplaner

Nogle områder har en lokalplan, andre ikke.

En lokalplan gælder forud for formuleringer i bygningsreglementet. Selvom du fx i forhold til bygningsreglementet må bebygge din matrikel med 30%, kan det være strammet til 25% eller 20% i en lokalplan.

Alle områder er til gengæld omfattet af en kommuneplan, men dens formuleringer er ikke direkte gældende for de enkelte borgere. I visse tilfælde kan kommuneplanen alligevel godt blive relevant.

“Byplanvedtægt” er det tidligere udtryk for lokalplan.

Artikler på Tilbygning.nu: