Links til god byggeviden

Renovering af gulve pga skimmelsvamp - Case fra Arkinaut ApS 7

Hvis du selv vil søge byggeviden om byggeri, renovering og arkitektur kan du her se nogle af de links vi selv anvender som gode viden- og informationskilder. Oversigten foregiver ikke at være “komplet” og vil løbende blive udbygget.

Basic informationer om ejendomme i Danmark

Tinglysning.dk: Find tinglyste servitutter på ejendommen.

Ejendomsdata på Boligejer.dk: Køb en rapport med 50 oplysninger til brug ved ejendomshandel.

Ejendomsdata på OIS: Den offentlige informationsserver, find fx din BBR-meddelelse her.

Weblager.dk: Kommuners arkiv over byggesagsdokumenter og tegninger.

Filarkiv.dk: Andre kommuners byggesagsdokumenter og tegninger.

Bygogmiljø: Find din ejendoms lokalplaner m.v., samt ansøg om byggetilladelse online.

Københavnerkortet”: Planregler og skråfotos.

Dingeo.dk: Data om jordforurening, støj m.v.

Især om energi og renovering

Videncenter for energibesparelser i bygninger: God byggeteknisk viden om konkrete løsninger.

Energikrav ved ombygning af enfamiliehuse: Fra Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Sparenergi.dk: Energistyrelsens forbrugerside.

Renover.dk: Prisen til Danmarks bedste renovering. Masser af inspiration at hente.

Bygningsreglementets eksempelsamling om energi: Både renovering og nybyg.

Dansk byggeskik: Tidligere tiders byggetekniske forhold.

Danske bygningsmodeller: Om hvordan man konstruerede boligejendomme i forskellige epoker.

Energitjenesten: Gode råd og vejledning om energi og renovering.

Project Zero i Sønderborg.

Miljø i byggeri og anlæg: Københavns kommunes regler, idéer og opfordringer til miljørigtig projektering og byggeri.

Energistyrelsens Bygningsguide: Gode løsninger til energirenovering inddelt efter hustype.

Vejledning til forundersøgelser: Vejledning fra Værdibyg i forbindelse med renoveringsopgaver.

Vejledning om håndtering af risici: Vejledning fra Værdibyg ved renoveringsopgaver.

PCB-guiden: Gode råd om håndtering af PCB i byggeaffald.

Kælderguiden: Gode råd om håndtering af fugt i kælderen.

U-værdier på tidligere bygningsdele: Fra håndbog for energikonsulenter.

Generel viden

Faktaartiklerne hos Bolius (Jan Felland fra Arkinaut var med til at stifte Bolius i 2002, var i mange år videncenterchef, og “opfandt” begrebet faktaartikel, som Bolius nu har skrevet mere end 1.000 af. Kriteriet for artiklerne var bl.a. at de skulle være fagligt uangribelige, relevante og nyttige).

Boligejer.dk: Guides, værktøjer, artikler og meget mere.

Byg-Erfa: Faktablade med opsamling af erfaringer fra byggeriet.

Byggeskadefonden: Især om støttet boligbyggeri.

Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse.

Træinfo.

Byggefilm om dansk håndværk.

Flere film om diverse byggetekniske emner (Grundejernes Investeringsfonds Youtubekanal).

Center for indeklima og sundhed i bygninger, CISBO.

HFB – Oversigt over produkter og producenter m.v.

Om klimatilpasning.

Danmarks Træportal.

Statens Byggeforsknings Institut SbI.

Viden om vinduer og istandsættelse af vinduer.

Om levetider på bygningsdele.

HFB’s oversigt over hvad “alt muligt” fylder (mennesker og ting).

Gode vejledninger fra Værdibyg.dk, blandt andet vejledningen “Rigtigt fra start” og debatoplægget “Perspektiver på renoveringsprocesser”.

Almennet.dk – Inspiration og værktøjer til udvikling af det almene byggeri.

Byggecentrum.dk, især Byggedata, NCS Farvesystemet samt V&S Prisdata.

Grundejernes Investeringsfond GI.dk – Nyttig viden og værktøjer.

Inspiration og idéer

Projekter indenfor den almene sektor.

Om tage, tagetager, tagterrasser og tagboliger

Byggetekniske løsninger i forbindelse med tagboliger: SbI-anvisning 226 online.

Videnportalen Godetage.dk.

Tagterrasse på boligejendom i København.

Københavns Kommunes regler og anvisninger for etablering af altaner og tagterrasser.

Vådrum og badeværelser

Gode vådrum” hjemmesiden fra BvB.

Hvis ejendommen er bevaringsværdig eller fredet

“Bevar, renovér og spar energi”, pdf-guide fra GATE 21.

Kulturarvsstyrelsens oversigt over fredede og bevaringsværdige ejendomme.

Bygningskultur2015.dk: Kulturstyrelsens side med masser af info og inspiration.

Bygningskultur Danmark: Også masser af info og inspiration.

Projektering

Mur- og tagdetaljer.

Membran-erfa.dk

Rådgiveres og projekterendes pligter efter lov om arbejdsmiljø.

Affaldsbekendtgørelsen.

Videncenter for håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Love, regler, ydelsesbeskrivelser og aftaleforhold

Bygningsreglement BR18.

Byggeloven.

AB18 (tidligere: AB92) – Regelsættet der regulerer aftaleforholdet mellem bygherre og håndværker (regelsættet er p.t. under revision).

Ydelsesbeskrivelse Byggeri og planlægning.

Ydelsesbeskrivelse Bygherrerådgivning.

Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering.

Bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdstilsynet. Vejledning fra Bygherreforeningen om samme emne.

Yderligere links til byggebranchens videnkilder og organisationer

Herudover ligger der en mere uddybende linkoversigt hos Byg-Erfa her.

Oversigt over gode videnkilder fra Grundejernes Investeringsfond GI.

Leverandører og producenter af materialer og byggevarer

(Liste under opbygning…)

Hjælp til at finde de rette oplysninger?

Er der nogle bestemte informationer eller viden du ønsker? Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe med at researche den rette viden frem.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

Comments are closed.