Arkitekt- og byggerådgivning ved tilbygning tjener sig hjem igen

Renovering af tag - Arkinaut Arkitekt- og Byggerådgivning Aps

Når du skal have gennemført en tilbygning til dit enfamiliehus, vil det næsten altid kunne betale sig at gøre brug af professionel arkitekt- og byggerådgivning. Det kan jeg jo sagtens sige, eftersom jeg lever af at tilbyde netop dét: ARKINAUT tilbyder arkitekt- og byggerådgivning for husejere, der skal have bygget en tilbygning, ny første sal eller anden form for ombygning. Så lad mig underbygge påstanden med argumenter:

Sparede byggeudgifter til håndværkere

Når håndværkerpriserne bliver indhentet oplever jeg ofte, at forskellen fra den billigste til dyreste pris kan svinge ret voldsomt, nogle gange helt op til 50-70 %. Det vil sige, at mens en hovedentreprenør måske byder 1,1 mio. kr. inkl. moms, byder andre måske 1,3-1,7 mio. kr. – og vel at mærke på baggrund af samme projektmateriale. En god rådgiver kan være med til at nominere gode håndværkere OG vurdere, hvornår en håndværkerpris er rimelig i forhold til opgavens karakter. Så alene i valg af hovedentreprenør og byggesum ligger der en mulig besparelse på flere hundrede tusind kroner. Allerede dér kan hele rådgiverens honorar være tjent hjem igen 100%.

Færre ekstraregninger

Når en byggerådgiver udformer et solidt sæt arbejdstegninger og –beskrivelser (hovedprojekt/udbudsmateriale) minimeres risikoen for ekstraregninger væsentligt. Via arbejdstegningerne er projektets omfang og kvalitet defineret, og mulige ubekendte forhold forudset. Dermed kan langt de fleste arbejdsopgaver prissættes af håndværkerne i forbindelse med udbuddet, altså på et tidspunkt hvor der er konkurrence om priserne. Det betyder sjovt nok lavere priser, end hvis en ekstraopgave skal prissættes efter udbuddet, når en håndværker har fået tildelt opgaven og er i gang. Så der er også penge at spare.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

Kommunens gebyr for byggetilladelse bliver billigere

Mange kommuner beregner deres gebyr for byggetilladelse efter den tid de bruger på at behandle ansøgningen. Så jo mere velforberedt og professionelt et tegningsmateriale der bliver sendt ind, jo hurtigere og billigere sagsbehandling.

Tilbygningens funktionalitet og arkitektoniske kvalitet øges

En professionel arkitekt og byggerådgiver sikrer med sin kreativitet, at tilbygningens funktionalitet og arkitektur er optimal i forhold til dine ønsker og mulighederne på grunden og i det eksisterende hus.

Velvalgte materialer og konstruktioner

Viden om, og erfaring med konstruktioner og byggeteknik sikrer gode løsninger, også når det kommer til valg af materialer, isoleringstykkelser, holdbarhed, bæredygtighed og nem vedligeholdelse.

Alle regler bliver overholdt

Kendskab til lovgivning og regler sikrer, at tilbygningen lever op til alle myndigheders krav, uanset om det handler om de overordnede bebyggelsesregulerende bestemmelser (fx arealer, højder og afstand til skel) eller mere specifikke krav til varmeisolering og sikring mod skader som følge af fugt og radon.

Sikker byggeaftale med håndværkerne

Erfaring med aftaleforhold sikrer, at du får indgået en solid kontrakt med håndværkerne, så der er styr på tidsplanen, økonomien og den udførelsesmæssige kvalitet. Det sikrer mod den økonomiske glidebane og tidsplaner der skrider.

”Ukendte” krav bliver også overholdt

Viden om de krav som myndigheder stiller til HUSEJEREN i forbindelse med byggeopgaver sikrer, at den almindelige husejer bliver bekendt med disse regler og lever op til dem. Det handler blandt andet om krav vedrørende håndværkernes sikkerhed og sundhed på byggepladsen, krav til håndtering af eventuelt miljøskadelige materialer i et eksisterende hus, samt museumslovens krav vedrørende eventuelle fund af danefæ i forbindelse med udgravning. Alt sammen krav som myndighederne stiller til bygherren, hvilket vil sige husejeren. De færreste almindelige husejere har nogensinde har hørt om disse regler, men de gælder alligevel og du kan få bøder for ikke at overholde dem.

Beslutninger træffes i den rigtige rækkefølge

Når du får truffet de rigtige valg i den rigtige rækkefølge undgår du fx, at skulle betale håndværkerne ekstra for at flytte en dør eller væg de allerede har monteret, fordi du har fundet en bedre løsning på et for sent tidspunkt.

“Landminer” afdækkes

At få udført en tilbygning er en proces der indeholder en række “landminer”, altså forhold som – hvis de dukker op – kan “eksplodere” forløbet. Hvis der fx ikke er styr på højder og afstand til skel, og der bygges noget der fx er 15 cm for højt, kan kommunen kræve det udførte bygget om – noget der bestemt ikke er billigt. Det kan også være, at man tror, at en tilbygning kan udføres med normale fundamenter, og ikke får undersøgt jordbundsforholdene inden spaden sættes i jorden. Eller det kan være, at man får bygget noget der strider imod forhold nævnt i en tinglyst servitut – og som derfor også skal bygges om, for din egen regning. Alt dette bør en professionel byggerådgiver sikre at der er styr på.

Udgifterne til byggerådgivning tjener sig nemt hjem igen

Ovennævnte punkter giver dig som husejer en direkte mulig besparelse, garderer dig mod ekstraregninger og bøder (og besvær), samt øger værdien af det der bliver bygget. Ikke alene så du som husejer selv kan glæde dig over det, men også så du optimerer din investering til den dag huset skal sælges. Jo bedre kvalitet du får bygget samlet set, jo højere sandsynlighed for, at huset bliver solgt hurtigt og til en god pris.

Professionel arkitekt- og byggerådgivning betaler sig når du skal have udført en tilbygning. Rådgiverens honorar udgør typisk 8-12 % af de samlede byggeomkostninger, så selvom beløbet i kroner og øre kan virke højt, udgør det kun en relativ lille del af de samlede udgifter, OG så tjener det sig ofte hjem igen.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

/Jan Felland, indehaver af ARKINAUT ApS.

 

Tilbygning til villa - Foto fra byggeplads - Arkinaut Arkitekt- og Byggerådgivning Aps 1

Byggeri er komplekst. Professionel arkitekt- og byggerådgivning guider dig igennem forløbet.

Comments are closed.