Få afklaret materialer og konstruktioner så du kan indhente præcise priser fra håndværkere

Projektet tegnes endnu mere detaljeret op, og der udvikles og findes byggetekniske løsninger til alle synlige og skjulte konstruktioner og materialer. Tegninger og beskrivelser kan bruges til at få præcise priser fra håndværkere, og til at få bygget projektet efter.

Dine fordele

 • Vi “bygger” projektet på papiret (konstruktioner, materialer, geometri), før det skal bygges i virkeligheden.
 • Du får et samlet projektmateriale der beskriver projektets omfang, kvalitet og udførelse.
 • Du kan indhente præcise håndværkerpriser, indgå en sikker byggeaftale og få udført opgaven trygt.
 • Materialet tager højde for dine pligter (som bygherre) i forhold til fx dit ansvar for arbejdsmiljøet på byggepladsen og hensyn til miljølovgivningens regler for affaldshåndtering.
 • Når byggeriet er færdigt kan du indsende arbejdstegningerne til kommunen som dokumentation for byggeriets lovlighed.
 • Du har dokumentation for det byggede, fx hvis der efter ibrugtagning opstår skader/mangler der skal klages over.

Under arbejdet med arbejdstegningerne inddrager vi alle gode erfaringer, regler og anvisninger fra relevante kilder, og vi samarbejder med eksterne ingeniører og andre specialister. Det konkrete resultat er en række tegninger, beskrivelser, tilbudsliste og udbudsbrev (= udbudsmateriale, klar til udsendelse til håndværkere). Fasen her kaldes også for “hovedprojektet”.

Du modtager

Tegninger: Situationsplan, etageplaner, facadetegninger, snittegninger og detailtegninger. Præcist optegnet og målsat i Autocad. Afleveres som PDF-filer i A3/A4 format.

Desuden følgende skriftlige materiale:

 • Beskrivelse (typisk 30-45 sider): Beskriver både byggeriets materialer/konstruktioner, samt vilkår for entreprenøren (byggepladsindretning m.v.), og aftalemæssige betingelser (tidsterminer, betalingsvilkår, dagbøder m.v.).
 • Tilbudslister: Opbygges således, at der kommer delpriser ind på forskellige poster og evt. varianter, så du har mulighed for at til- og fravælge punkter og få den endelige projektøkonomi til at hænge sammen, også selvom de indkomne tilbudspriser måtte være for høje.
 • Udbudsbrev: Vigtige vilkår og tidsterminer for både udbudsfasen og udførelsen.

Herudover indeholder fasen følgende:

 • Løbende dialog mellem os og jer, i forhold til spørgsmål om fx endeligt materialevalg.
 • Koordinering af indsatsen med ingeniør, samt indarbejdelse af ingeniør input i det samlede materiale.
 • Eventuel varmetabsberegning

Pris

Afhænger af opgaven og aftales i hvert enkelt tilfælde. Fast tilbud kan gives efter afholdelse af Startpakkens arbejdsmøde.